Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatkezelő adatai: 
 

Adatkezelő neve: Egyedit Neked Betéti Társaság 
Adatkezelő székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 71. 
Adatkezelő nyilvántartási száma: 08-06-015185 
Adatkezelő adószáma: 28804666-1-08 
Adatkezelő e-mail címe: egyeditneked@gmail.com 
Adatkezelő telefonszáma: +36 20 246 2148 

 
2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 

Név: Radits-Mervó Klaudia 
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 71. 
E-mail cím: egyeditneked@gmail.com 
Telefonszám: +36 20 246 2148 
  

3. Adatvédelmi nyilatkozat 

Egyedit Neked Betéti Társaság, mint adatkezelő, tiszteletben tartva a természetes személyek magánszféráját, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztatás tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak. Egyedit Neked Betéti Társaság adatkezelésére vonatkozó tájékoztatás folyamatosan elérhető a www.egyeditneked.hu/adatvedelmi_nyilatkozat címen. Egyedit Neked Betéti Társaság fenntartja magának a jogot, hogy adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát bármikor megváltoztassa, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét. Egyedit Neked Betéti Társaság ügyfelei információs önrendelkezési jogának biztosítása érdekében jogi eszközökkel garantálja személyes adataik védelmét, azokat tiszteletben tartja és bizalmasan kezeli. 
 
Az Ön által megadott adatokat az Egyedit Neked Betéti Társaság kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Egyedit Neked Betéti Társaságtól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. 

 
4. Adatkezelése összhangban van az alábbi, adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokkal: 

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info tv., Adatvédelmi törvény), 

  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban Grt.), 

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban Eker. tv.), 

  • 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban Számv. tv.). 

 
5. Az információk tulajdonjoga  

Kijelentjük, hogy az Egyedit Neked Betéti Társaság birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.egyeditneked.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. 
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. 
  

6. Az egyes adatkezelések módja, célja, jogalapja, a kezelt adatok és az adatkezelés időtartama 

Az Egyedit Neked Betéti Társaság adatkezelése az érintett személyek egyértelmű, kifejezett és befolyásolásmentes hozzájárulásán alapul. Jogszabályok kötelezővé tehetik bizonyos adatok kezelését és továbbítását, erről az érintetteket az Egyedit Neked Betéti Társaság tájékoztatja. Abban az esetben, ha az adatközlő nem saját adatait adja meg, az érintett hozzájárulásának beszerzése az ő kötelessége. 
 
Az Egyedit Neked Betéti Társaság adatkezelési célként az alábbi célokat jelöli meg: regisztráció, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelés megkönnyítése, a megrendelések teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, hírlevél küldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a Grt. 6.§-a. 
 
A kezelt adatok köre: azonosítószámok, vevő neve, cégjegyzékszám, fizetési mód, adószám, számlázási és szállítási cím, telefonszám, fax szám, kapcsolattartó neve, e-mail cím, dátum, aláírás, vásárlási adatok. 

7. Regisztráció 

Az adatkezelés célja: regisztráció. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím. 
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 

 
8. Elektronikus hírlevél 

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a Grt. 6. § (1) bekezdése. 
A kezelt adatok: név, e-mail cím. 
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 
A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. 

 
9. Telefonszám 

Rendelés leadásánál Ön elfogadja a szerződési feltételeket és tudomásul veszi az adatkezelési irányelveinket. A mobiltelefonszámot szükséges a rendelésnél leadni, hogy a szállítás zavartalanul működhessen. A telefonszámot a választott futár cégnek átadjuk, akik az adatot nem tárolják, csupán a kiszállítás során használják, egyeztetés céljából. 

  

10. Kapcsolat, vevői vélemény 

A kezelt adatok: a beérkezett leveleken (postai levél, e-mail) feltüntetett név, cím és más önként megadott személyes adat.  
Az adatok törlésének határideje: az ügy elintézésétől számított legfeljebb 10 év. 

 
11. Adatok közlése és átadása 

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos és jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Egyedit Neked Betéti Társaságot a pontos cél és az adatok körének megjelölésével - az általa kezelt adatokról tájékoztatás adása, adatok közlése és átadása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából. Az adatközlő csak olyan adatot, csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 
12. Záró rendelkezések 

A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:  
Név: Web-Server Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5. 
E-mail cím: info@web-server.hu 

  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Urlhttp://naih.hu